ROEIVERENIGING DE WHERE
een sportieve vereniging voor jong en oud

       GRATIS PROEFLESSEN!

Niveaus in roeien: bevoegdheden

De Where heeft 6 verschillende roeiniveaus of bevoegdheden voor de volwassenen. De junioren hebben 10 niveaus. Bij deze bevoegdheden horen verschillende soorten boten waarmee je mag roeien of sturen. Voor elke bevoegdheid volg je instructie en moet je examen doen: afroeien. Het doel van het bevoegdhedenstelsel is dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier, met zichzelf en het materiaal kan omgaan.

Er zijn 2 hoofdgroepen in de bevoegdhedenregeling: de jeugd bevoegdhedenregeling voor leden van 10 t/m 15 jaar en de senioren bevoegdhedenregeling vanaf 16 jaar en ouder.

De examens voor de bevoegdheden worden afgenomen door een examencommissie. Deze bestaat uit tenminste twee leden die daarvoor zijn aangewezen door de instructiecommissaris of het bestuur. Bij het examen voor bevoegdheid 6 (wedstrijdmateriaal) moet een van de leden van de examencommissie zijn aangewezen door de wedstrijdcommissaris.
De leden krijgen van het ledensecretariaat een bevoegdhedenkaart. Daarop wordt bijgehouden welke vorderingen, wanneer bereikt zijn. Jeugdleden krijgen stickers van de jeugdcommissaris. Bij de senioren tekent de examencommissie de bevoegdhedenkaart. De ledenadministratie houdt de centrale registratie van de bevoegdheden bij.

Juniorenbevoegdheden
Voor de jeugd geldt de bevoegdhedenregeling van de KNRB:
A. Skiff 1e niveau
B. Behendigheid
C. Theorie
D. Ploegroeien 1e niveau
E. Sturen
F. Skiff 2e niveau
G. Vaardigheidsproef
H. Ploegroeien 2e niveau
I. Skiff 3e niveau
J. Aspirant-instructeur

Seniorenbevoegdheden
4xVoor de volwassenen geldt de bevoegdhedenregeling die de PRV de Where zelf heeft vastgesteld:

1. Basisbevoegdheid roeien en sturen (wherry);
2. Scullroeien en sturen (C2x+, C3x+ C4x+);
3. Oars - of boordroeien;
3s. Stuurbevoegdheid glad materiaal (4+ , 4x+ of 8+)
4. Roeien C1 (E21);
5. Glad materiaal, skiff, 2x en 4x*;
6. Wedstrijdmateriaal

Omzetten junioren- naar Seniorenbevoegdheden (bij bereiken leeftijd 16 jaar)
De juniorenbevoegdheden A, F en I (Skiff 1, 2 en 3) wordt samen de bevoegdheid Glad materiaal (5) van de senioren.
Ploegroeien 2 (H) wordt omgezet in Sturen glad materiaal (3s).
Ploegroeien 1 en 2, Theorie en Sturen ( D, H, C en E) samen wordt omgezet in Scullroeien/sturen en Sturen glad materiaal (2 en 3s).
Alle andere behaalde jeugdbevoegdheden vervallen.

De beoordelingscriteria van de verschillende bevoegdheden vindt je in deze tabel. Dat zijn de criteria waar de instructie op gericht is en waarop je wordt beoordeeld bij het afroeien.
Webredactie/kopij

Heb je nieuws of foto's
voor de website?

E-mail naar