ROEIVERENIGING DE WHERE
een sportieve vereniging voor jong en oud

       GRATIS PROEFLESSEN!

Sleutels

Wie krijgt een sleutel
Ieder lid van de vereniging kan een sleutel van het clubgebouw in bruikleen krijgen om te gaan roeien of trainen, als hij/zij
  • tenminste 16 jaar is;
  • tenminste één roeibevoegdheid heeft.
Ook leden die een functie in de vereniging vervullen kunnen een sleutel in bruikleen krijg; zoals
  • sleutel van de soos voor de barvrijwilligers;
  • sleutel van de werkplaats voor de materiaalcommissie;
  • sleutel van de bestuurskamer (of moedersleutel) voor bestuursleden. 

Afspraken
De ledensecretaris, Diane Groot, beheert de sleutels. Voor een sleutel betaal je € 30,-- borg. Dit bedrag krijg je terug bij het inleveren van de sleutel. De sleutel is en blijft eigendom van de vereniging en het is niet toegestaan om de sleutel te laten dupliceren. Je mag de sleutel niet zonder goedkeuring van een dagelijks bestuurslid aan anderen uitlenen. Behalve aan familieleden (ouder dan 16 jaar en met een roeibevoegdheid).
Als je weg gaat (ook om te roeien), moet je zeker weten dat er niemand anders in het gebouw is. Als niemand binnen is, sluit je het botenhuis geheel af.

Sleutel kwijt
Verlies of diefstal van de sleutel meld je direct aan de ledensecretaris. Je krijgt in overleg met Diane een nieuwe sleutel. Het kan voorkomen dat je er maximaal twee maanden op moet wachten. Als je onachtzaam, onzorgvuldig met de sleutel omgaat kan het bestuur je vragen de sleutel in te leveren. Je moet direct op dit verzoek reageren.

Geen lid meer
Als je het lidmaatschap van de vereniging beeindigd, lever je de sleutel in bij de ledensecretaris. Je wacht niet tot er om gevraagd wordt. Je krijgt na het inleveren van de sleutel de betaalde borg terug.

 

Webredactie/kopij

Heb je nieuws of foto's
voor de website?

E-mail naar