ROEIVERENIGING DE WHERE
een sportieve vereniging voor jong en oud

       GRATIS PROEFLESSEN!

Belangrijke documenten voor leden van De Where

Statuten en Huishoudelijk Reglement
In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement lees je meer over de formele zaken van de vereniging. Ook vind je er hoe het bestuur is ingericht en de belangrijkste taken.
Download

Het beleid van De Where

De Where heeft haar doelen en activiteiten uitgewerkt in een meerjarenplan. De Algemene Ledenvergadering stelt het plan en bijstelling er van vast. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van dit plan.
Download het beleidsplan 2021 -2025

Veiligheidsplan
Voor niemand is het leuk om schade te varen of letsel te veroorzaken of op te lopen. Plezierig roeien begint daarom met oplettendheid en met kennis over het varen en de omstandigheden. De Where wil het veilig roeien actief bevorderen. Het moet tussen de oren zitten bij iedereen. Om dat voor elkaar te krijgen is een samenhangend veiligheidsbeleid vastgesteld.
Download versie 22-10-2022

Grensoverschrijdend gedrag en de rol van de vertrouwenscontactpersonen
Het bestuur vind het heel belangrijk dat ieder lid in een veilige, prettige omgeving kan sporten. Ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld, worden dan ook niet getolereerd. Omdat het toch kan voorkomen heeft De Where een beleid om het ongewenste gedrag te voorkomen en tegen te gaan. Er zijn twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Download hier de toelichting.
Download

Hier vind je de omgangsregels van PRVdeWhere en gedragsregels voor sportbegeleiders.
Download

Handboek voor leden
Het handboek bestaat uit drie delen. Je vindt er alle belangrijke informatie in terug.
Vooral voor nieuwe leden is het handboek belangrijk omdat je verschillende onderdelen goed moet kennen om de eerste roeibevoegdheid te halen.
Download deel 1: (oktober 2014) De vereniging
Download deel 2: (jan 2020) De boten, bevoegdheden, gebruiksregels materiaal en loods
Download deel 3: Instructie, roeitechniek, sturen en commando's en veilig varen

Dispensatieverklaring Skiffen in de winter
Elke roeier die in de winter, tussen 1 december en 1 maart wil skiffen heeft toestemming van het bestuur nodig. Dat vraag je aan via deze dispensatieverklaring.
Download

Dispensatieverklaring Roeien in het donker
Een ploeg die in het donker wil roeien vraagt dat via een dispensatieverklaring met een vaarplan aan het bestuur. Daarin staan vragen als met welke bemanning, vaarwater en veiligheidsmaatregelen.
Download

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines
Door een wetswijziging heeft De Where een Exploitatie- en een Drank- en Horecavergunning moeten aanvragen. Als voorwaarde moet de vereniging een bestuursreglement vaststellen. Daarin staat o.a. of, wanneer en op welke wijze wij alcohol verstrekken en aan welke eisen onze barvrijwilligers moeten voldoen.
Download

Sleutelreglement
Elk lid van 16 jaar en ouder met een roeibevoegdheid kan een sleutel van het clubgebouw in bruikleen krijgen. Ook voor bepaalde functies heb je een sleutel van de soos, werkplaats of bestuurskamer nodig. We hebben daar regels voor vastgesteld.
Download 

Het vervoer van roeiboten en de regels in Nederland
Een beknopt overzicht van de vele regels die bij het vervoer van roeiboten aan de orde zijn.
Download

Het Privacybeleid van PRV de Where
Download

Webredactie/kopij

Heb je nieuws of foto's
voor de website?

E-mail naar