Vrijdag, 29 November 2019 19:45

Algemene ledenvergadering


We houden twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering: In het voorjaar blikken we terug op het afgelopen jaar en in het najaar blikken we vooruit op komend jaar. In deze najaarsvergadering licht het bestuur je dus in over de exploitatiebegroting van 2020 en het botenplan. Gaan we een board-8 omriggeren naar een scull-8? Bouwen we één wherry om naar een zeilwherry? Welke boten gaan we aanschaffen? Hoe staat het met de lijst Behoud Hout? Praat en stem mee! Alle leden zijn van harte uitgenodigd. Inloop met koffie en thee vanaf 19:45 uur, aanvang vergadering 20:00 uur. 

Onderwerpen: 
  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken 
  3. Vaststellen notulen ALV 5 april 2019 
  4. Begroting 20120 en contributie 2020
  5. Botenplan 2020 
  6. Vacatures bestuur en overige vacatures binnen de vereniging
  7. Veiligheid
  8. Instructie en examens
  9. Rondvraag

De stukken vind je binnenkort op: https://www.prvdewhere.nl/de-where/organisatie/algemene-leden-vergaderingHits : 153

Webredactie/kopij

Heb je nieuws of foto's
voor de website?

E-mail naar

© 2020 PRV de Where. Alle rechten voorbehouden - Design door PeterSwebsites